REC Enerji, güneş enerji yatırımlarında önce “İş Sağlığı ve Güvenliği” ni sağlayarak ve eksiksiz şekilde “Mühendislik”, “Tedarik” ve “İnşaat” (EPC) hizmetlerini sunmaktadır.

Projenize özgü EPC programımız ve iş planımız ile müşterilerimiz yenilebilir enerji yatırımlarına çok kısa sürede ve sorunsuzca sahip olurlar. EPC programımızda müşteriye en yüksek ve optimum değeri sağlayacak şekilde yatırım harcamalarını, işletme giderlerini ve sistem üretim verilerini değerlendiriyoruz.

Müşterilerimiz, proje tamamlandığında sistemin performans hedeflerini karşıladığını ve hatta aştığını tecrübe eder.

Güneş enerji santralleri kurulduktan sonra uzun yıllar işletilirler. İşletme aşamasına geçildiğinde proje hala bizim için başlangıçtadır. Hizmetlerimiz ile işletme dönemde uzun yıllar sizlerle olacağız.

Çatı üstü, arazi ve evsel sistemler ile Güneş Enerji Santrallerini Sizlerle tanıştırmaya geliyoruz.